Kitab Al-Khilafah

Kitab Al-Khilafah

Kitab Al-Khilafah

Al Khilafah sebenarnya adalah soal politik dan ketatanegaraan karena itu bukanlah disini tempat untuk mengupasnya tetapi dalam buku yang khusus membicarakan tentang tata negara atau politik. Disini hanya sekedar menggambarkan dimana hukum-hukum Islam itu akan berjalan lancar dan baik dalam masyarakat andai kata negara itu berdasar hukum-hukum Islam. Dan mengingat soal Khilafah itu tak sunyi dari mengandung beberapa hukum, terutama mengenai hukum penyusunan negara, kepala negara, pemilihan Khalifah, hak memilih dan dipilih dan sebagainya, maka karena itu soal Khalifah ini hanya kita uraikan disini sekedar yang mengenai pokok-pokoknya saja.

Al Khilafah ialah suatu susunan pemerintahan yang diatur menurut ajaran agama Islam, sebagai yang dibawa dan dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW semasa hidup beliau dan kemudian dijalankan oleh Khulafaur-Rasyidin (Abu Bakar, 'Umar bin Khattab, 'Usman bin 'Affan dan Ali bin Abu Thalib). Kepala negaranya dinamakan "Khalifah".

Al Khilafah dapat ditegakkan dengan perjuangan ummat Islam yang teratur menurut keadaan dan tempat masing-masing umat, baik berbentuk nasional untuk sebagian umat Muslimin yang merupakan suatu bangsa yang memperjuangkan suatu negara yang telah mereka tentukan batas-batasnya, sebagaimana telah terjadi mulai dari Khilafah Umawiyah, Khilafah 'Abbasiyah dan lain-lain sesudah itu Khilafah-Khilafah itu diakui dan ditaati oleh ulama Muslimin atau berbentuk umum (internasional) untuk seluruh Islam sedunia.

Bentuk yang kedua inilah yang sering kita dengar dibicarakan oleh pemimpin-pemimpin Islam yang terkemuka, seperti gerakan Syaukat 'Ali bersama saudaranya Mohammad 'Ali di India; demikianpun ditempat lain-lain oleh pemimpin-pemimpin Islam lainnya. Memang diakui bahwa bentuk yang kedua ini lebih baik tetapi selama negara-negara yang penduduknya kaum Muslimin masih dikuasai oleh kekuatan tangan penjajah, bentuk yang kedua itu tidak akan berhasil dan tidak berarti.

Bantu Klik Iklan Dibawah Ya
Satu Klik-an Sangat Berarti Untuk Kepentingan Blog Ini
Terima Kasih Atas Bantuannya
0 Komentar untuk "Kitab Al-Khilafah"

Silahkan Beri Komentar Pada Setiap Postingan Disini Karena Komentar Anda Sangat Berarti Demi Kepentingan Bersama dan Blog ini Tapi Alangkah Baik dan Indahnya Jika Berkomentar Dengan Adab dan Sopan Santun. Jika artikel ini bermanfaat, mohon bantu di share ya dan tolong bantu klik iklannya.

"Please, Don't SPAM"

Back To Top