Blog ini Berisi Bacaan Ringan Peneduh Hati Yang Terdiri Dari Kisah Islami, Kisah Nabi, kisah Rasul Allah dan ilmu tentang Fiqih Islam Serta Artikel Penggugah Jiwa Yang Kami Himpun Dari Berbagai Sumber Al Quran dan Hadits

Minggu, 06 November 2011

Ciri-Ciri Wanita Ahli Surga


Setiap insan tentunya mendambakan kenikmatan yang paling tinggi dan abadi, kenikmatan itu adalah surga. Didalamnya terdapat bejana-bejana dari emas dan perak, istana yang megah dengan dihiasi beragam permata dan berbagai macam kenikmatan lainnya yang yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga dan terbesit dihati.

Dalam Al Quran banyak sekali ayat-ayat yang menggambarkan kenikmatan-kenikmatan surga. Diantara Allah berfirman:
"(Apakah) perumpamaan (penghuni) surga yang dijanjikan kepada orang-orang bertaqwa yang didalamnya ada sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar (arak) yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring dan mereka memperoleh didalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya. (QS.Muhammad:15)"

"Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dulu (masuk surga). Mereka itulah orang yang didekatkan (kepada Allah). Berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil orang-orang yang kemudian. Mereka berada diatas dipan yang bertahtakan emas dan permata seraya bertelekan diatasnya berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda dengan membawa gelas, cerek, dan sloki (piala) berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir, mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. (QS.Al-Waqi'ah:10-21)

Disamping mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut, orang-orang yang beriman kepada Allah kelak akan mendapatkan pendamping (istri) dari bidadari-bidadari surga nan rupawan yang banyak dikisahkan dalam ayat-ayat Al Quran yang mulia, diantaranya:
"Dan (didalam surga itu) ada bidadari-bidadari yang bermata jeli laksana mutiara yang tersimpan baik. (QS.Al-Waqi'ah:22-23)"

"Dan didalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan, menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka) dan tidak pula oleh jin. (QS.Ar-Rahman:56)"

"Seakan-akan bidadari itu permata yaqut dan marjan. (QS.Ar-Rahman:58)"

"Sesungguhnya kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) dengan langsung dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. (QS.Al-Waqi'ah:35-37)"

Rasulullah SAW menggambarkan keutamaan-keutamaan wanita penduduk surga dalam sabda beliau:
"Seandainya salah seorang wanita penduduk surga menengok penduduk bumi niscaya dia akan menyinari antara keduanya (penduduk surga dan penduduk bumi) dan akan memenuhinya bau wangi-wangian. Dan setengah dari kerudung wanita surga yang ada dikepalanya itu lebih baik daripada dunia dan isinya. (HR.Bukhari dari Anas bin Malik RA)"

Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda:
"Sesungguhnya istri-istri penduduk surga akan memanggil suami-suami mereka dengan suara yang merdu yang tidak pernah didengarkan oleh seorangpun. Diantara yang didendangkan oleh mereka: 'Kami adalah wanita-wanita pilihan yang terbaik. Istri-istri kaum yang termulia. Mereka memandang dengan mata yang menyejukkan'. Dan mereka juga mendendangkan: 'Kami adalah wanita-wanita yang kekal,  tidak akan mati. Kami adalah wanita-wanita yang aman, tidak akan takut. Kami adalah wanita-wanita yang tinggal, tidak akan pergi. (Shahih Al Jami' Nomor 1557)"

Apakah ciri-ciri wanita surga
Apakah hanya orang-orang beriman dari kalangan laki-laki dan bidadari-bidadari saja yang menjadi penghuni surga? Bagaimana dengan istri-istri kaum mukminin didunia, wanita-wanita penduduk bumi?

Istri-istri mukminin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tersebut akan tetap menjadi pendamping suaminya kelak di surga dan akan memperoleh kenikmatan yang sama dengan yang diperoleh penduduk surga lainnya, tentunya sesuai dengan amalnya selama didunia.

Tentunya setiap wanita muslimah ingin menjadi ahli surga. Pada hakikatnya wanita ahli surga adalah wanita yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Seluruh ciri-cirinya merupakan cerminan ketaatan yang dia miliki. Diantara ciri-ciri wanita surga adalah:

 • Bertaqwa.
 • Beriman kepada Allah, Malaikat-Malaikat-Nya, Kitab-Kitab-Nya, Rasul-RasulNya, hari kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk.
 • Bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan naik haji bagi yang mampu.
 • Ihsan, yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Jika ia tidak dapat melihat Allah, dia mengetahui bahwa Allah melihat dirinya.
 • Ikhlas beribadah semata-mata kepada Allah, tawakkal kepada Allah, mencintai Allah dan Rasul-Nya, takut terhadap adzab Allah, mengharap rahmat Allah, bertaubat kepada-Nya dan bersabar atas segala takdir-takdir Allah serta mensyukuri segala kenikmatan yang diberikan kepadanya.
 • Gemar membaca Al Quran dan berusaha memahaminya, berdzikir mengingat Allah ketika sendiri atau bersama banyak orang dan berdo'a kepada Allah semata.
 • Menghidupkan amar ma'ruf dan nahi munkar pada keluarga dan masyarakat.
 • Berbuat baik (ihsan) kepada tetangga, anak yatim, fakir miskin, dan seluruh makhluk serta berbuat baik terhadap hewan ternak yang ia miliki.
 • Menyambung tali persaudaraan (silaturrahmi) terhadap orang yang memutuskannya, memberi kepada orang, menahan pemberian kepada dirinya, dan memaafkan orang yang mendzaliminya.
 • Berinfaq, baik ketika lapang maupun dalam keadaan sempit, menahan amarah dan memaafkan manusia.
 • Adil dalam segala perkara dan bersikap adil terhadap seluruh makhluk.
 • Menjaga lisannya dari perkataan dusta, saksi palsu dan menceritakan kejelekan orang lain (ghibah).
 • Menepati janji dan amanah yang diberikan kepadanya.
 • Berbakti kepada kedua orang tua.
 • Menyambung silaturahmi dengan karib sahabatnya, sahabat terdekat dan terjauh.
Demikian beberapa ciri wanita ahli surga yang kami rangkum dari kitab Majmu' Fatawa karya Syaikhul Islam Ibnu Tamiyyah juz 11 halaman 422-423. Ciri-ciri tersebut bukan merupakan suatu batasan tetapi ciri-ciri wanita ahli surga seluruhnya masuk dalam kerangka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah SWT berfirman:
"Dan barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai sedang mereka kekal didalamnya dan itulah kemenangan yang besar. (QS.An Nisa:13)"
Wallahu 'alam bis Shawab.

Bantu Klik Iklan Dibawah Ya
Satu Klik-an Sangat Berarti Untuk Kepentingan Blog Ini
Terima Kasih Atas Bantuannya
Share this post
 • Share to Facebook
 • Share to Twitter
 • Share to Google+
 • Share to Stumble Upon
 • Share to Evernote
 • Share to Blogger
 • Share to Email
 • Share to Yahoo Messenger
 • More...

0 komentar

Silahkan Beri Komentar Pada Setiap Postingan Disini Karena Komentar Anda Sangat Berarti Demi Kepentingan Bersama dan Blog ini Tapi Alangkah Baik dan Indahnya Jika Berkomentar Dengan Adab dan Sopan Santun. Jika artikel ini bermanfaat, mohon bantu di share ya dan tolong bantu klik iklannya.

"Please, Don't SPAM"

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© Kisah Kisah Islamiah
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy PhamTM
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top