Syarikat Kerja (Kitab Mu'amalat Bagian 14)

Syarikat Kerja (Kitab Mu'amalat Bagian 14)

Syarikat Kerja (Kitab Mu'amalat Bagian 14)

Yaitu dua orang ahli kerja atau lebih bermufakat atas sesuatu pekerjaan supaya keduanya sama-sama mengerjakan pekerjaan itu. Penghasilan (upahnya), untuk mereka bersama menurut perjanjian antara mereka, baik kepandaian keduanya sama atau berlainan, seperti tukang kayu dengan tukang kayu atau tukang besi dengan tukang batu. Begitu juga penghasilan, sama atau tidaknya menurut perdamaian antara keduanya, hanya hendaknya ditentukan perbandingannya sewaktu aqad. Termasuk juga dalam syarikat kerja, syarikat mencari ikan atau memburu binatang darat, begitu juga mengambil barang-barang yang halal dari laut atau dari bumi, seperti perkongsian untuk mengambil kayu dari hutan yang tidak dimiliki oleh manusia, begitu juga mengambil batu dari sungai yang tidak dimiliki orang.

Hukum Syarikat

Syarikat yang pertama (syarikat 'inan) telah sepakat ulama mengatakan sahnya; hanya ada sedikit perbedaan faham tentang syarat-syarat dan cara-caranya.

Adapun yang kedua (syarikat kerja) menurut mazhab Syafi'i tidak sah dan tidak boleh, tetapi mazhab yang lain berpendapat boleh dan sah. Sesungguhnya kalau kita perhatikan betapa butuh masyarakat dan perseorangan kepada perkongsian kerja ini, tentu kita akan sefaham dengan pendapat yang kedua ini.

Faedah Syarikat

Sudah tentu tidak asing lagi bagi kita semua bahwa perkongsian itu adalah suatu jalan yang baik untuk kemajuan suatu bangsa, malahan dapat pula menjadi jalan untuk meneguhkan tali perhubungan antara satu bangsa dengan satu bangsa, satu umat dengan umat yang lain. Dengan perkongsian perusahaan dan perdagangan, akan lebih pesat, perhubungan dari negeri ke negeri yang lain dapat lebih mudah malahan perhubungan negara dengan negara akan lebih lancar dan ilmu pengetahuan jadi lekas tersiar. Sesungguhnya banyak pekerjaan yang penting, sukar sulit, tidak dapat dikerjakan oleh perseorangan dan tidak dapat dengan pokok/modal yang sedikit, tetapi harus dengan tenaga dan pokok bersama (gotong royong).
0 Komentar untuk "Syarikat Kerja (Kitab Mu'amalat Bagian 14)"

Silahkan Beri Komentar Pada Setiap Postingan Disini Karena Komentar Anda Sangat Berarti Demi Kepentingan Bersama dan Blog ini Tapi Alangkah Baik dan Indahnya Jika Berkomentar Dengan Adab dan Sopan Santun. Jika artikel ini bermanfaat, mohon bantu di share ya dan tolong bantu klik iklannya.

"Please, Don't SPAM"

Back To Top