Beberapa Sunnah Shalat (Kitab Shalat Bagian 11)


BEBERAPA SUNNAH SHALAT

1. Mengangkat dua tangan, ketika takbiratul-ihram, sampai bersamaan tinggi ujung jari dengan telinga, dan telapak tangan setinggi bahu serta keduanya dihadapkan ke kiblat.

2. Mengangkatkan kedua tangan ketika akan ruku' dan ketika berdiri dari ruku' dan tatkala berdiri dari tasyahud awal dengan cara yang telah diterangkan di takbiratul-ihram.

Sabda Rasulullah SAW:
"Daripada Ibnu 'Umar katanya: Apabila berdiri akan shalat, Nabi SAW mengangkat kedua tangan beliau sehingga keduanya sama tinggi dengan kedua belah bahu beliau, kemudian baru beliau takbir. Dan apabila hendak ruku' beliau mengangkatkan tangan beliau seperti demikian, dan apabila bangun dari ruku' beliau angkatkan pula kedua tangan beliau seperti demikian. HR.Bukhari dan Muslim".

Sabda Rasulullah SAW:
"Beliau tidak mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari sujud, dan tidak pula ketika duduk antara dua sujud. HR.Muslim".

Sabda Rasulullah SAW:
"Apabila beliau berdiri dari raka'at yang kedua beliau angkat kedua tangan beliau. HR.Bukhari".

3. Meletakkan telapak tangan kanan atas belakang tangan kiri dan keduanya diletakkan dibawah dada.

Kata sebagian ulama, dibawah pusat.

Sabda Rasulullah SAW:
"Dari Wail bin Hujrin: Saya telah shalat beserta Rasulullah SAW beliau meletakkan tangan kanan beliau diatas tangan kirinya diatas dada beliau. HR.Ibnu Khuzaimah".

4. Melihat kearah tempat sujud

Selain waktu membaca:
"Asyhadu an la ilaha illallah".

Dalam tasyahur, karena ketika itu hendaklah melihat ke telunjuknya.

5. Membaca do'a iftitah sesudah takbiratul-ihram, sebelum membaca Al-Fatihah.

Lafadznya sebagai berikut dalam hadits:
"Allahumma ba'id baini wabaina khathayaya kama ba'adta bainal-masyriqi wal-maghribi. Allahumma naqqini min khathayaya kama yunaqqats tsaubul abyadhu minad-danasi. Allahumma ighsilni min khathayaya bitssalji wal-mai walbardi".

Sabda Rasulullah SAW:
"Dari Abu Hurairah: Rasulullah SAW apabila telah mengucap takbir dalam shalat, beliau diam sebentar sebelum membaca Fatihah, saya bertanya kepada beliau: Apakah engkau baca diantara Takbir dan Fatihah? Jawab beliau: Saya baca: Ya Allah jauhkanlah antaraku dan kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkankan antara timur dan barat. Ya Allah bersihkanlah saya dari kesalahanku sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah basuhkanlah kesalahanku dengan air, es, dan embun. HR.Bukhari dan Muslim".

Atau dengan lafadz yang tersebut dalam hadits:
"Wajjahtu waj-hiya lilladzi fatharas samawati wal ardha hanifam musliman wama ana minal-musyrikin, inna shalati wanusuki wamahyaya wamamati lillahi rabbil 'alamin, lasyarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minalmuslimin".

Sabda Rasulullah SAW:
"Dari Ali (Khalifah ke 4) katanya: Rasulullah SAW apabila berdiri shalat, beliau membaca: Saya menghadapkan muka saya ke hadirat yang menjadikan langit dan bumi dengan tunduk menyerahkan diri. Saya bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah kepunyaan Tuhan yang menguasai sekalian alam. Tuhan yang tidak bersekutu bagiNya dan dengan demikian saya diperintah dan saya adalah termasuk orang-orang yang menyerah. HR.Muslim".

6. Membaca "A'uzubillah" sebelum membaca Bismillah.

Lafadznya:
"A'uzubillahi minas-syaithanir-rajim".
Artinya: Saya berlindung kepada Allah daripada godaan syeitan yang terketuk. HR.Abu Sa'id Al Khudri".

Firman Allah SWT:
"Apabila engkau membaca Al-Qur'an, hendaklah engkau minta perlindungan kepada Allah daripada godaan syeitan yang terkutuk. QS.An Nahl:98".

7. Diam sebentar sebelum membaca Al-Fatihah dan sesudahnya.

Sabda Rasulullah SAW:
"Dari Samurah: Nabi besar SAW diam sebentar, apabila sudah takbir, dan apabila beliau sudah selesai dari membaca Al-Fatihah. HR.Abu Daud".

8. Membaca Amin sehabis membaca Fatihah.

Juga sunnah sebelum membaca amin, membaca:
 "Rabbighfirli".

Kalau Al-Fatihah dibaca dengan keras, Amin juga dengan keras, sebaliknya kalau Al-Fatihah tidak dengan keras, Amin pun tidak pula.

Sabda Rasulullah SAW:
"Apabila berkata imam "Waladh-dhallin" maka hendaklah kamu berkata pula Amin, maka sesungguhnya malaikat berkata pula Amin dan imam juga berkata Amin, maka barangsiapa yang sama-sama Aminnya dengan Amin malaikat, diampuni dosanya yang telah lalu. HR.Ahmad dan An Nasai".

Sabda Rasulullah SAW:
"Dari Wail bin Hujurin: Ia telah mendengar Rasulullah SAW ketika selesai membaca "Waladh-dhallin", beliau membaca "Rabbighfirli Amin". HR.Thabrani dan Baihaqi".

9. Membaca surat atau ayat Qur'an, bagi imam atau orang shalat sendiri, sesudah membaca Al-Fatihah pada dua raka'at pertama (ke 1 dan ke 2) dalam tiap-tiap shalat.

Surat atau ayat yang dibaca di raka'at yang pertama, hendaklah lebih panjang dari yang dibaca di raka'at yang kedua. Juga hendaklah antara kedua surat itu bertertib sebagai dalam Qur'an.

Sabda Rasulullah SAW:
"Dari Abu Qatadah: Sesungguhnya Nabi SAW membaca Al-Fatihah dan dua surat pada dua raka'at yang pertama waktu shalat Zuhur. Dan pada dua raka'at yang akhir (ke 3 dan ke 4) beliau membaca Al-Fatihah saja; ayat yang beliau baca itu sewaktu-waktu (kadang-kadang) beliau perdengarkan kepada kami; ayat yang beliau baca di raka'at pertama lebih panjang dari yang beliau baca di raka'at kedua. Demikian pada shalat 'Ashar dan demikian pula pada shalat Subuh. HR.Bukhari dan Muslim".

10. Sunnah bagi ma'mum mendengar bacaan imamnya.

Firman Allah SWT:
"Apabila dibaca orang Qur'an hendaklah kamu dengarkan. QS.Al A'raf:204".

Sabda Rasulullah SAW:
"Beliau berkata: Apabila kamu shalat di belakang saya (mengikuti saya) maka janganlah kamu baca apa-apa selain dari Ummul-Qur'an (Al-Fatihah). HR.Tirmidzi".

11. Mengeraskan bacaan pada shalat Subuh dan pada dua raka'at yang pertama pada shalat Maghrib dan 'Isya begitu juga Shalat Jum'at, Hari Raya, Tarawih dan Witir pada bulan Ramadhan, beralasan dengan amal Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari.

12. Takbir tatkala turun dari bangkit, selain dari ketika bangkit dari ruku'.

13. Membaca "Sami'al-llahu liman hamidah" ketika bangkit dari ruku'.

14. Membaca "Rabbana wa lakal-hamdu".

Sabda Rasulullah SAW:
"Dari Abu Hurairah: Rasulullah SAW apabila berdiri untuk shalat, beliau takbir ketika berdiri, kemudian takbir ketika ruku' kemudian membaca "Rabbana walakal-hamdu" ketika i'tidal, kemudian beliau takbir ketika turun akan sujud, kemudian takbir ketika bangun dari sujud, lalu takbir lagi ketika sujud kedua dan ketika bangkit dari sujud. Beliau lakukan sedemikian pada semua raka'at shalat dan beliau takbir pada ketika berdiri dari raka'at yang kedua sesudah tasyahud pertama. HR.Bukhari dan Muslim".

15. Meletakkan dua tapak tangan diatas lutut ketika ruku', keterangan amal Rasulullah SAW. Riwayat Bukhari dan Muslim.

16. Membaca tasbih tiga kali ketika ruku'.

Lafadznya:
"Subhana rabbial-'azhim"
Artinya: Maha Suci Tuhanku yang amat mulia. HR.Muslim".

17. Membaca tasbih tiga kali ketika sujud.

Lafadznya:
"Subhana rabbial-ala"
Artinya: "Maha Suci Tuhanku yang amat tinggi. HR.Muslim dan Abu Daud".

18. Membaca do'a ketika duduk antara dua sujud.

Lafadznya:
"Allahummaghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni".

Sabda Rasulullah SAW:
"Dari Ibnu 'Abbas: Sesungguhnya Nabi SAW membaca diantara dua sujud: Ya Allah ampunilah aku beri rakhmatlah aku, cukupilah aku, pimpinlah aku, dan beri rizkilah aku. HR.Tirmidzi dan Abu Daud".

19. Duduk iftirasy
 • Pengertian:
  Duduk iftirasy adalah duduk diatas mata kaki kiri, tapak kaki kanan ditegakkan, ujung jari kaki kanan dihadapkan ke kiblat.
 • bersimpuh pada semua duduk dalam shalat terkecuali duduk akhir. Keterangan amal Rasulullah SAW. Riwayat Tirmidzi.


  21. Duduk istirahat (sebentar) sesudah sujud kedua sebelum berdiri; beralasan amal Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari.

  22. Bertelekan ke tanah tatkala hendak berdiri dari duduk. Keterangan amal Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari.

  23. Memberi salam yang kedua.

  24. Menoleh ke kanan pada salam pertama, sehingga kelihatan pipinya yang kanan dari belakang, begitu juga sewaktu salam kedua hendaklah menoleh ke sebelah kiri sampai kelihatan pipinya yang kiri dari belakang.

  Sabda Rasulullah SAW:
  "Dari Sa'id bin Abi Waqash, ia berkata: Saya lihat Nabi SAW memberi salam ke kanan dan ke kiri sehingga kelihatan putih pipi beliau. HR.Muslim".

  25. Ketika memberi salam hendaklah diniatkan memberi salam kepada yang di sebelah kanan dan kirinya baik terhadap manusia maupun malaikat, dan imam memberi salam kepada makmum dan mereka berniat menjawab salam imam.
  0 Komentar untuk "Beberapa Sunnah Shalat (Kitab Shalat Bagian 11)"

  Silahkan Beri Komentar Pada Setiap Postingan Disini Karena Komentar Anda Sangat Berarti Demi Kepentingan Bersama dan Blog ini Tapi Alangkah Baik dan Indahnya Jika Berkomentar Dengan Adab dan Sopan Santun. Jika artikel ini bermanfaat, mohon bantu di share ya dan tolong bantu klik iklannya.

  "Please, Don't SPAM"

  Back To Top